۶ مطلب با موضوع «سینما تک» ثبت شده است

نشست مجازی فیلم کوتاه تبریز 121

 سینما تک اخبار

نشست مجازی فیلم کوتاه تبریز 121

نشست مجازی فیلم کوتاه تبریز / نشست صدوبیست و یکم/ در صفحه ی آپارات انجمن سینمای جوانان تبریز به تماشای فیلم کوتاه بنشینید، ویدئوی صحبتهای مجری-کارشناس را درباره فیلم ببینید و سوالات و پیشنهادات و نظرات درباره فیلم را به همراه کارشناس دفتر در کامنتهای ویدئو پیگیر باشید.                                                                               aparat.com/tabriziycs

تعداد بازدید: ۱۰۵۹

نشست مجازی فیلم کوتاه تبریز 120

 سینما تک

نشست مجازی فیلم کوتاه تبریز 120

نشست مجازی فیلم کوتاه تبریز / نشست صدوبیستم/ در صفحه ی آپارات انجمن سینمای جوانان تبریز به تماشای فیلم کوتاه بنشینید، ویدئوی صحبتهای مجری-کارشناس را درباره فیلم ببینید و سوالات و پیشنهادات و نظرات درباره فیلم را به همراه کارشناس دفتر در کامنتهای ویدئو پیگیر باشید.                                                                               aparat.com/tabriziycs

تعداد بازدید: ۱۰۶۴
تعداد بازدید: ۱۰۱۵