تماس با ما

 

آدرس :

تبریز، اول سربالایی ولیعصر، مجتمع سینمایی 22 بهمن (ناجی)، دفتر انجمن سینمای جوانان ایران-

دفتر تبریز

تلفن: 04133283350 و 04133283351

 

همچنین  می توانید پیامتان را به ایمیل زیر بفرستید

 

iycs.tabriz  AT  gmail  DAT  com

نمايش: ۲۷۵۰۵