نشست پخش و بررسی نخستین تولیدات هنرجویان جدید دفتر تبریز

 سینما تک اخبار تولیدات انجمن

نشست پخش و بررسی نخستین تولیدات هنرجویان جدید دفتر تبریز

روز شنبه مورخه دوازدهم بهمن ماه هزار و سیصد و نود و هشت، ویدئوهای  ساخته شده توسط هنرجویان دوره جامع فیلمسازی فیلمسازی انجمن سینمایی جوانان دفتر تبریز،  در قالب نشست های هفتگی فیلم کوتاه این دفتر در سالن سینما تک مجتمع سینمایی تبریز پخش شد.

در مجموع  ده ویدئو پخش شد. این آثار، خروجی کلاس کارگاه تجربه اول دوره اخیر فیلمسازی است. بعد از پخش هر ویدئو هریک از هنرجویان جهت تمرین جلسات نقد بررسی، در مقابل شرکت کنندگان به دفاع از ساخته ی خود پرداختند و جوابگوی سوالات حاضرین شدند. «رشید قربانی» مدرس و مسئول نشست های فیلم کوتاه دفتر تبریز پیش از پخش فیلم ها، این اتودهای اولیه را محفلی مناسب برای کسب مهارت عملی بعد از طی کردن دروس تئوریک و درگیر شدن عملی با مباحثی چون دکوپاژ، کار با دوربین وامکانات صوتی، کار با بازیگر ، توالی و چیدمان نماها و صدا و ...  متناسب با امکانات هنرجوی سینما و اتودی پیش از ساخت فیلم پایان دوره دانست.

تعداد بازدید: ۷۰۷